Informacja o Stowarzyszeniu Cudownego Medalika przy parafii św. Bartłomieja w Czańcu.
Powstanie Wspólnoty Stowarzyszenia Cudownego Medalika zostało zapoczątkowane w naszej parafii w niedzielę 11 sierpnia 2013 r. Podczas Mszy św. Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia - ks. Jacek Wachowiak ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy przybliżył treści dotyczące Cudownego Medalika i Stowarzyszenia. Po Mszach św. parafianie mieli okazję przyjąć Cudowne Medaliki i materiały informacyjne o objawieniu się Matki Bożej w dniu 27 listopada św. Katarzynie Labouré w Paryżu oraz treści dotyczące Stowarzyszenia.
Osoby zainteresowane włączeniem się w posługę Kościołowi w ramach tej wspólnoty zostały zaproszone na spotkanie w środę 28 sierpnia 2013 r. Od tej pory spotkania odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca. Po przeżyciu Eucharystii członkowie tej wspólnoty pod przewodnictwem kapłana i przedstawicieli Stowarzyszenia Cudownego Medalika z naszej diecezji zapoznają się z treściami dotyczącymi zasad funkcjonowania Stowarzyszenia.

Apostołowie Maryjni, wpatrując się w Matkę Najświętszą jako Wzór Przewodni, by w swoim codziennym posługiwaniu apostolskim coraz lepiej ją naśladować, realizują cele Stowarzyszenia:
  • Szerzenie kultu Niepokalanej objawiającej Cudowny Medalik, szczególnie poprzez formację i uświęcanie jej członków oraz szerzenie kultu Niepokalanej poprzez przesłanie Cudownego Medalika, a także realizację apostolatu miłosierdzia.
  • Troskę o ludzi zaniedbanych duchowo, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się u kresu życia.
  • Szerzenie braterskiej miłości, zwłaszcza przez zapobieganie obojętności względem bliźnich.
  • Wykonywanie bezpośredniej służby ubogim w duchu ewangelicznej miłości wedle charyzmatu św. Wincentego à Paulo - patrona katolickich dzieł charytatywnych.

Cieszymy się, że w naszej parafii powstała wspólnota, która będzie dzielić się cudownym Medalikiem - darem otrzymanym od Niepokalanej - ze wszystkimi potrzebującymi jej Matczynej miłości i wstawienniczego wsparcia.