Koło Przyjaciół Radia Maryja powstało 22 lutego 1995 roku z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich i za zgodą i poparciem Ks. kanonika Filipa Piotrowskiego, proboszcza parafii Św. Bartłomieja w Czańcu. Założycielami i opiekunami Koła Przyjaciół Radia Maryja były: p. Maria Tolarczyk i nie żyjąca już p. Helena Machowiak. Od początku Koło Przyjaciół Radia Maryja posiada nadany Nr 0973. Po założeniu Koła Rodziny Maryja około 700 mieszkańców nabyło odbiorniki radiowe, aby słuchać Radia Maryja. Nawiązano również współpracę z Biurem Radia Maryja w Bielsku-Białej, gdzie nasza grupa modlitewna brała udział we wspólnych spotkaniach i modlitwach. Organizowano także pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych i rozgłośni toruńskiej.
Św. Jan Paweł II podczas pierwszej podróży apostolskiej do Polski uczył nas: „Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni”. Dziś tej mocy potrzeba nam bardziej niż w jakiejkolwiek epoce dziejów: „Musicie być mocni mocą nadziei, mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć. Musicie być mocni mocą tej wiary i miłości: świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej. I musicie podejmować dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów”.

Św. Jan Paweł II o Radiu Maryja
„Myślę, że Radio Maryja i rodzina tego Radia jest szczególnym wyrazicielem, wcieleniem tej Maryjnej duchowości Polski. Matce Najświętszej zawierzam dalszą działalność i apostolstwo Radia Maryja. Niech rozwija się ono i przyczynia do utrwalania tu na ziemi cywilizacji prawdy i miłości zgodnie z wolą Boga i dla jego chwały”.
„Wypełniacie wielką misję przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Katecheza, którą prowadzicie to także służba Kościołowi i społeczeństwu. Tak, moi drodzy. Wasza działalność jest służbą Kościołowi. Całym sercem błogosławię Wam tu obecnym, waszym rodzinom i bliskim, współpracownikom duchownym i świeckim Radia Maryja, wolontariuszom i wszystkim którzy głoszą Ewangeliczne Orędzie Prawdy i Miłości na falach radiowych aż po krańce ziemi”.
„W ten wielki nurt modlitwy całego Kościoła, Radio Maryja pomaga włączyć się także osobom chorym, samotnym, podróżującym, zajętym przy warsztatach pracy. Z kolei przez gruntowną katechezę umacnia w wierze radiosłuchaczy, zachęca do zgłębiania Pisma Świętego i literatury religijnej a dobra muzyka religijna wprowadza w dzisiejszy świat hałaśliwy, uciszenie, sprzyja skupieniu i refleksji”.
„Dobrze, że Radio Maryja modli się, że uczy swych słuchaczy modlitwy, ukazując jak bardzo jest ona potrzebna człowiekowi, współczesnemu, rodzinie, Kościołowi, światu. W życiu religijnym, moralnym apostolstwie modlitwa jest niezbędna. Dziękuję Radiu Maryja za to apostolstwo a także za modlitwy w intencjach Papieża. Proszę jednocześnie podtrzymujcie tego ducha modlitwy”.
„Was wszystkich, Wasze apostolstwo oddaje w opiekę Najświętszej Maryi Panny, którą czcimy jako Gwiazdę Ewangelizacji. Maryjo wskazuj nam drogi życia i umacniaj nas w godzinach próby abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi umieli z pokorą i odwagą przekazywać na falach eteru umysłom i sercom wszystkich ludzi radosną wieść o Chrystusie Odkupicielu człowieka, Maryjo Gwiazdo Ewangelizacji prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką”.
„Moi drodzy, zadaniem Radia Maryja jest ewangelizacja, to znaczy rozprzestrzenianie Bożego Orędzia Zbawienia, głoszenie dobrej nowiny, dzielenie się nią z każdym człowiekiem dobrej woli. Już dziś można powiedzieć, że cenny jest wkład Radia Maryja w dzieło nowej ewangelizacji, że wkład ten buduje rodzinę Bogiem silną, wychowuje społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie ku cywilizacji miłości. Właśnie radio Maryja pomaga włączać się rodzinom w ten ożywczy nurt troski całego Kościoła o każdą rodzinę, o całą rodzinę ludzką”.
Te wartości Boże, patriotyczne i historyczne przekazuje nam Radio Maryja i Telewizja TRWAM, które są szczególnym darem na te trudne czasy, przed którymi Kard. Karol Wojtyła przestrzegał nas, zanim został papieżem, mówiąc, że ludzkość nie zdaje sobie sprawy, przed jaką kontestacją się znajdzie. Dziś widać to bardzo wyraźnie. Pomocą na tej trudnej drodze jest Radio Maryja i telewizja Trwam, które uświadamiają i ewangelizują nas. Przy wstawiennictwie Matki Bożej, wsparciu Świętego Jana Pawła II oraz i milionów ludzi, którzy wiedzą, czym dla nich jest Kościół, rodzina i Ojczyzna - jest to jedyne w Polsce katolickie medium niezależne.
Obecnie opiekę nad Kołem Rodziny Radia Maryja sprawuje p. Maria Tolarczyk. Członkowie Koła przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II w każdą I sobotę miesiąca modlą się za Ojca Świętego, Kościół i Ojczyznę. Jako Koło Przyjaciół Radia Maryja posiadamy książki z fundacji „Nasza Przyszłość”. Zawsze w 2-gą niedzielę lipca organizujemy pielgrzymkę do Częstochowy, aby Rodzina Radia Maryja mogła się spotkać ze sobą z terenu całej Polski i świata. Zachęcamy młodzież do podjęcia studiów w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, która istnieje od 2001 roku i ma coraz więcej abiturientów, wykształconych na wysokim poziomie i poszukiwanych do pracy. Zachęcamy wiernych do korzystania z dobrodziejstwa Radia Maryja i Telewizji Trwam. Zachęcamy wszystkich do współpracy. Jest wiele osób, które słuchają Radia Maryja i Telewizji Trwam. Oba te dzieła są wyjątkową wartością. Wszystkie wykłady można znaleźć na stronie internetowej www.radiomaryja.pl