P r o b o s z c z:
Ks. Wiesław Ostrowski
urodził się 17 sierpnia 1963 w Wadowicach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 roku.
W parafii od 2016 roku.

W i k a r i u s z :
ks. Marcin Madura
urodził się 12 grudnia 1982 roku w Miedźnej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2007 roku.
W parafii od 2021 roku.

W i k a r i u s z :
ks. Piotr Zawarus
Święcenia kapłańskie przyjął w roku.
W parafii od 2019 roku.

Z a m i e s z k ał y:
ks. Adam Łomozik
urodził się 12 maja 1968 roku w Zebrzydowicach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1993 roku.
W parafii od 2017 roku.