Przygotowanie do sakramentu małżeństwa dokonuje się w następujących etapach:
  1. przygotowanie dalsze, ma miejsce w dzieciństwie, dokonuje się szczególnie przez doświadczenie własnego życia rodzinnego;
  2. przygotowanie bliższe, obejmuje młodzież ponadgimnazjalną, służy rozeznaniu własnego powołania, dokonuje się w czasie katechizacji przy parafii, jest poświadczone świadectwem;
  3. przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym (najczęściej zawarciem zaręczyn).

Spotkania dla narzeczonych stanowiące element bezpośredniego przygotowania do ślubu kościelnego.

To forma przygotowania bezpośredniego. Uczestniczą w nich pary narzeczeńskie, które mają już określoną w najbliższej przyszłości, czyli w perspektywie kilku miesięcy, datę ślubu. Zapraszamy przede wszystkim narzeczonych mieszkających w naszej parafii. W spotkaniach mogą też uczestniczyć pary, które ślub będą miały w innych kościołach czy parafiach. Ważnym jest, aby w zajęciach uczestniczyło oboje narzeczonych. Każda para narzeczonych na pierwszym swoim spotkaniu otrzymuje specjalną kartę uczestnictwa, na której zbiera wpisy potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

Warunkiem koniecznym dla zaliczenia spotkań dla narzeczonych jest udział obydwojga kandydatów do ślubu.

Są to dwudniowe spotkania – sobota – niedziela - przygotowujące do zawarcia sakramentu małżeństwa (bez noclegu) w gronie kilku par narzeczeńskich.

Prowadzone są przez parę małżeńską oraz kapłana przy wykorzystaniu metod aktywizujących.

SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH ODBYWAJĄ SIĘ - kliknij