Zespół Charytatywny rozpoczął działalność na terenie naszej parafii z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich 3 maja 2000 r. Od 2008 r. w ramach Programu PEAD prowadzonego przez Caritas wydajemy artykuły spożywcze dla około 200 osób z rodzin najuboższych. W okresach przedświątecznych rozprowadzamy wielkanocne baranki i wigilijne świece.
Każdego roku w maju osoby chore, samotne zapraszamy po Mszy św. z sakramentem namaszczenia na agapę, którą uświetniają inscenizacjami, radosnym śpiewem dzieci z Koła Misyjnego. Niektórych chorych odwiedzamy w domach ofiarując im życzliwe słowo, modlitwę, katolickie czasopisma.
Szczególną opieką staramy się otaczać rodziny wielodzietne, kontaktujemy je z ludźmi otwartymi na potrzeby bliźnich, którzy przekazują im jako dar serca np. odzież, ofiary pieniężne, makaron.