Kancelaria parafialna mieści się w budynku probostwa i jest czynna:

w dni powszednie od 7.30 do 8.00
w czwartki i piątki od 16.00 do 17.30
w I czwartki i w I piątki miesiąca od 19.00

Intencje mszalne można zamawiać w tygodniu, codziennie bezpośrednio po Mszy Św. w kancelarii parafialnej.

 • INTENCJI MSZALNYCH NIE ZAMAWIAMY RZUCAJĄC JE NA TACĘ W KOŚCIELE LUB ZOSTAWIAJĄC W ZAKRYSTII ALE ZAMAWIAMY JE W KANCELARII PARAFIALNEJ
 • PYTAŃ, PROPOZYCJI, ZASTRZEŻEŃ NIE UMIESZCZAMY W LISTACH ALE O WSZYSTKIM Z ODWAGĄ ROZMAWIAMY W KANCELARII PARAFIALNEJ

Kancelaria parafialna jest nieczynna w niedziele i święta


Chrzest Święty

 1. Sakramentu Chrztu świętego udzielamy w każdą III niedzielę miesiąca, w czasie Mszy świętej o godz. 12. (oraz – w Uroczystość Bożego Narodzenia i Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego)
 2. Dziecko do chrztu należy zapisać w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień wcześniej, przedstawiając:
  1. metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka (rodzice dziecka, którzy żyją bez ślubu kościelnego nie mając przeszkód do jego zawarcia – winni tę sprawę uregulować jak najszybciej)
  2. wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  3. zaświadczenie rodziców chrzestnych (o ile mieszkają poza naszą parafią), że są praktykującymi katolikami (z parafii ich zamieszkania)
 3. Rodzicami chrzestnymi mogą być:
  1. osoby wierzące, bierzmowane i praktykujące.
  2. uczestniczące systematycznie we Mszy Świętej w niedziele i święta.
  3. osoby rozwiedzione ale nie żyjące w żadnym związku. Te osoby mogą korzystać z Sakramentu Pokuty i Komunii Św.
  4. wierny Kościoła Prawosławnego może być powołany na chrzestnego.
  5. chrześcijanie z innych wspólnot odłączonych mogą być dopuszczeni do udziału w liturgii jako świadkowie chrztu, a nie jako chrzestni.
 4. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:
  1. osoby żyjące w związku cywilnym lub konkubinacie. Te osoby nie mogą korzystać ani z Sakramentu Pokuty ani z Komunii Świętej, ponieważ żyją w stanie ciągłego grzechu ciężkiego.
  2. młodzież nie uczęszczająca na katechizację.

Małżeństwo

 1. Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafii zamieszkania narzeczonej bądź narzeczonego przynajmniej trzy miesiące przed datą ślubu przedstawiając:
  1. metryki chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (z datą wystawienia nie przekraczającą pół roku)
  2. świadectwa z religii z ostatniej klasy szkoły średniej
  3. zaświadczenia o uczestniczeniu w konferencjach dla narzeczonych oraz trzy rozmowy w poradni rodzinnej (można dostarczyć później)
  4. w przypadku małżeństwa konkordatowego narzeczeni dostarczają zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego dwa miesiące przed datą ślubu
 2. Terminy Konferencji przedmałżeńskich podawane są na bieżąco na stronie internetowej

Sakrament Chorych

 1. Sakrament namaszczenia chorych winni przyjmować ludzie chorzy, starsi lub będący w niebezpieczeństwie śmierci. Nie wolno odkładać sakramentu namaszczenia i pojednania na ostatnią chwilę.
 2. Chorych odwiedzamy z Komunią świętą w pierwsze soboty miesiąca, (w grudniu przed Uroczystością Bożego Narodzenia oraz przed Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego. W nagłych wypadkach o każdej porze).
  W razie nagłego niebezpieczeństwa śmierci natychmiast wzywamy księdza w celu udzielenia warunkowego rozgrzeszenia i namaszczenia. Nie wzywamy kapłana do człowieka już umarłego.
 3. W domu chorego przygotować należy:
  1. stół nakryty białym obrusem
  2. krzyż i dwie zapalone świece
  3. wodę święconą i kropidło
  4. dwie kulki waty (gdy udzielany jest sakrament namaszczenia chorych)

Pogrzeb Katolicki

W przypadku pogrzebu należy:
 1. zgłosić jak najszybciej w kancelarii parafialnej, ustalając dzień i godzinę pogrzebu
 2. dostarczyć przed pogrzebem kartę zgonu
 3. przedstawić zaświadczenie o zaopatrzeniu świętymi sakramentami (o ile osoba zmarła w szpitalu)
 4. dostarczyć pozwolenie na pogrzeb katolicki (w przypadku, gdy zmarła osoba mieszkała na terenie innej parafii)
 5. obecność innego księdza (z rodziny lub bliskiego znajomego) uzgodnić z miejscowym duszpasterzem