Niedziela Męki Pańskiej, którą nazywamy również Niedzielą Palmową, na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy na osiołku, rozpoczęła w naszej parafii Wielki Tydzień.

Niedziela Męki Pańskiej, którą nazywamy również Niedzielą Palmową, na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy na osiołku, rozpoczęła w naszej parafii Wielki Tydzień.
Na wszystkich Mszach Świętych było poświęcenie palm, które przynieśliśmy do kościoła.
Podczas uroczystej liturgii o godz. 12.00, którą rozpoczęliśmy przy krzyżu na placu kościelnym, odbyła się uroczysta procesja z palmami wokół kościoła. Po Eucharystii, doceniając piękne palmy z którymi przyszły zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli, odbył się konkurs z nagrodami.
Za ufundowanie nagród serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom.