Powitanie odrestaurowanego gotyckiego wizerunku MB Czanieckiej odbyło się w sobotę przed Niedzielą Palmową. Uroczystościom przewodniczył bp Piotr Greger.Do tego dnia wierni czanieckiej parafii św. Bartłomieja przygotowywali się duchowo od wielu tygodni, podczas nowenny tygodni i czwartkowych nabożeństw. Wcześniej, od maja ubiegłego roku w pracowni konserwatorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie trwały prace dr Małgorzaty Nowalińskiej i dr Anny Sękowskiej. Ich efekt był odsłonięty spod warstw farby i późniejszych przemalowań oryginalny pierwszy obraz Madonny z Dzieciątkiem, namalowany w latach 1460-1470.
Jak tłumaczy czuwający nad tym przedsięwzięciem ks. dr Szymon Tracz, diecezjalny konserwator i zabytków sztuki sakralnej, dzięki temu udało się nie tylko przywrócić najcenniejszą pierwotną postać wizerunku MB Czanieckiej, ale także ustalić faktyczny wiek obrazu, który okazał się znacznie starszy niż przypuszczano. - Obraz ma prawie 100 lat więcej niż istniejąca już ponad 450 lat parafia. Jest też najstarszym zachowanym w całości wizerunkiem Matki Bożej w naszej diecezji - dodaje ks. dr Tracz.
W świątyni w sobotnie popołudnie modlitewne czuwanie poprowadziła młodzież wraz z ks. Tomaszem Michniokiem, wspierana przez aktora Adama Myrczka z bielskiego Teatru Polskiego. Na powitanie ze sztandarami przybyli przedstawiciele wszystkich grup i wspólnot. Wraz z nimi oczekiwał na przyjazd samochodu-kaplicy z obrazem bp Greger, który wraz z proboszczem ks. kan. Wiesławem Ostrowskim z czcią ucałował wizerunek MB Czanieckiej, a delegacja parafian wniosła uroczyście obraz do świątyni.
Tu słowo powitania wygłosił ks. kan. Ostrowski. - Dziś odkrywasz przed nami swoje pierwotne oblicze, w które przez wieki wpatrywały się i przed którym modliły się pokolenia. Przed Twoim wizerunkiem czanieckim modlili się nasi ojcowie, przybywali z całej okolicy, a Ty, Maryjo, orędowałaś za nami. Ty, jako Matka Syna Bożego Jezusa Chrystusa również dzisiaj prowadzisz nas ku wolności, wskazujesz nam Twojego Syna, który jest drogą, prawdą i życiem - mówił ks. kan. Ostrowski.
W rozpoczętym tuż po powitaniu uroczystym nabożeństwie do MB Czanieckiej opiece Maryi powierzał zwłaszcza ludzi zniewolonych przez różne nałogi. - Maryjo, bądź naszą Orędowniczką u Boga i wypraszaj nam dary, dzięki którym będziemy mogli spotkać się z Tobą i Twoim Synem w niebie. Króluj w tym miejscu - modlił się wraz z parafianami ks. kan. Ostrowski.