Jak to jest w zwyczaju i w tym roku w Wielkim Poście odbyła się Droga Krzyżowa ulicami z Porąbki do Czańca. W tym roku to nabożeństwo poprowadził proboszcz z Porąbki - ks. Eugeniusz Nycz wraz z wikariuszem ks. Janem Francem. Krzyż mimo swoich rozmiarów nieśli na przemian: kobiety, dzieci i mężczyźni.
Pomimo niesprzyjającej aury zgromadziło się wielu wiernych z obu parafii, aby przejść i rozważyć tajemnice męki i śmierci Naszego Zbawiciela.​