Odpowiadając na ewangeliczne wezwanie Jezusa Chrystusa – „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”, po raz kolejny w naszej czanieckiej świątyni, w każdą niedzielę roku szkolnego o godzinie 10:30, odprawiane są Msze święte z udziałem dzieci. Najmłodsi parafianie bardzo licznie gromadzą się wokół ołtarza, by razem ze scholą ubogacać liturgię radosnym śpiewem. Dzieci z uwagą słuchają kazań, które są skierowanie do nich i wszystkich rodziców. Dla lepszego zrozumienia ewangelicznych treści, wcześniej przygotowane dzieci wcielają się w postacie biblijne.
W poprzednim roku w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii towarzyszyła nam maskotka ROZALKA, która zachęcała wszystkie dzieci do miłości nieprzyjaciół. W tym roku szkolnym bohaterką niedzielnych spotkań z Panem Jezusem jest owieczka MICHALINKA, nagrodzona anielskimi skrzydłami!
Michalinka przypomina dzieciom o konieczności upominania „w cztery oczy” tych, którzy wyrządzają jakąkolwiek krzywdę bliźnim. Coniedzielne uczestnictwo we Mszy Świętej oraz spotkanie z Michalinką dostarcza dzieciom i dorosłym mnóstwo niezapomnianych duchowych przeżyć.
Na zakończenie Eucharystii odbywa się losowanie własnoręcznie wykonanych serduszek z prawidłową odpowiedzią na pytanie związane z Ewangelią poprzedniej niedzieli. Wylosowane dziecko zabiera do domu Michalinkę, aby przez cały tydzień opiekować się i modlić się z Nią o odwagę napominania tych, którzy źle postępują, czy to w szkole czy w przedszkolu, i zachęcać do czynienia dobra. Dziecko zabiera ze sobą również MINIKRONIKĘ (albumik), w której z pomocą rodzeństwa, rodziców wykonuje ilustrację związaną z niedzielną Ewangelią. Za wykonany rysunek otrzymuje pamiątkową miniaturkę Michalinki.
W ostatnich tygodniach ks. Piotr ogłosił także konkurs na najlepszą piosenkę o Michalince. Prosi zatem o przekazywanie tekstów na jego ręce do 10 grudnia 2023. Gorąco ufamy, ze powstanie hit, który będzie wkrótce śpiewany przez wszystkie dzieci w naszym parafialnym kościele.
Do zobaczenia na niedzielnej Eucharystii!