27 października grupa Czcicieli Ducha Świętego z Czańca udała się na pielgrzymkę do pobliskiego miasteczka Kęty z skąd pochodził św. Jan Kanty. 22 października br. biskup Roman Pindel podczas Mszy św. w Kętach inaugurował w diecezji bielsko-żywieckiej Rok św. Jana Kantego, w związku z 550. rocznicą jego śmierci.
Grupa najpierw zwiedziła muzeum Archiwum Generalne Sióstr Zmartwychwstanek, uczestniczyła w modlitwie Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz odmówiły różaniec w intencji pokoju na świecie. Następnie przeszły do kościoła parafialnego, gdzie modliły się przy grobie bł. Jadwigi Borzęckiej i jej córki. Czcicielki zapoznały się  także z historią życia św. Jana z Kęt, opowiedzianą przez wikariusza parafii, w której urodził się święty. Grupa cieszyła się, że poznała kawałek historii nieznanej lub mało znanej,a tak blisko nas.