28 października w krakowskich Łagiewnikach odbył się Misyjny Synod Dzieci, w którym wzięło udział 1200 „małych misjonarzy”, a w tym 11 z Czańca z Koła Misyjnego pod opieką s. Konstancji. W programie Synodu były WARSZTATY W STREFACH: Strefa Ciszy, Strefa Zabawy, Strefa Ewangelizacji, Strefa Misjonarzy, Strefa Konkursów, Strefa Baśni, Targi Misyjne, Strefa Kuchni Misyjnej. Głównym punktem dla wszystkich, była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. Bp Roberta Chrząszcza. W darach ofiarnych były niesione między innymi listy do papieża Franciszka od grup misyjnych – również z Czańca. 
Na rozesłanie każdy otrzymał pasterskie błogosławieństwo i pakiet misyjny. Dla wszystkich było to głębokim i radosnym przeżyciem oraz zachętą by być odważnym misjonarzem Chrystusa.