Konkurs odbędzie się 24 marca 2023 r. tj. w Niedzielę Palmową podczas mszy św. o godz. 12.00. 
O godz. 11.30 - zgłoszenie palm do konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ
Organizatorem konkursu na Palmę Wielkanocną jest Parafia św. Bartłomieja, Apostoła w Czańcu.

1. Cele konkursu:
- popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
- propagowanie lokalnego folkloru, poprzez popularyzację twórczości własnej związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych;
- zapoznanie i zainteresowanie kulturą tradycyjną;
- pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
- aktywizacja dzieci i młodzieży i dorosłych w kierunku uprawiania sztuki ludowej;
- rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych;
- przekaz wartości i tradycji ludowej;
- integracja społeczności lokalnej;
- promocja dorobku kulturowego.
2. Termin konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniu 24 marca 2024 r. tj. w Niedzielę Palmową podczas mszy św. o godz. 12.00.
3. Konkurs na charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy Parafii Czaniec.
4. Osoby biorące udział w konkursie zgłaszają palmę w dniu konkursu przy stanowisku do tego wyznaczonym (plac przy kościele). Zgłoszenia przyjmowane będą od godz. 11.30. Każda zgłoszona palma otrzymuje numerek konkursowy.
5. Kryteria oceny:
- dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych zgodnych z tradycją regionu;
- różnorodność, skala i bogactwo użytych materiałów (np. słoma, kolorowa bibuła, trawy, wierzba, bukszpan, ręcznie robione kwiaty itp.);
- estetyka i staranność wykonania pracy;
- ogólne wrażenie artystyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły);
- pomysłowość i oryginalność pracy (forma, technika, kompozycja);
- wkład pracy.
6. Nagrody:
Po Mszy Świętej trzy osobowa komisja przyzna nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.