Na zakończenie spotkań roratnich 6 młodych chłopców: Karol, Bartosz, Szymon, Dawid, Bartłomiej, Wiktor, złożyło uroczystą przysięgę przyjęcie do grona aspirantów (kandydatów na ministranta). Chłopcy otrzymali białą komżę. Przez najbliższe miesiące będą poznawali liturgię i uczyli się funkcji ministranckich. Życzymy im wytrwałości i wszelkich Bożych darów na czas przygotowania.