Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci tego potrzebujących, jak również wolontariuszy. 

Może wydaje Ci się, że nie jesteś wystarczająco kompetentny, może myślisz, że opieka nad dziećmi innych ludzi to nie dla mnie, pragnę powiedzieć Ci, że tak nie jest! 
Każdy z nas, kto ma otwarte serce, potrzebę pomocy, opieki i wychowania najbardziej bezbronnych istot — jakimi są wszystkie dzieci, tym bardziej jest w stanie uczynić życie tych najmniejszych wystarczająco bogatym, pełnym radości, bezpieczeństwa i miłości. 
Jeżeli chcesz zostać rodzicem zastępczym, musisz mieć stabilną sytuację życiową, zawodową, mieszkaniową i zdrowotną. Możesz być osobą samotną lub żyć w związku małżeńskim. Rodzicielstwo zastępcze jest czasową formą wsparcia dziecka w jego trudnej sytuacji życiowej. 
Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania w kwestii pieczy zastępczej czy wolontariatu. Zapraszamy do kontaktu z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. 
Bliższe informacje na plakatach, na facebooku — pcprBB lub na stronie www.pcpr.starostwo.bielsko.pl