Bierzmowanie jest sakramentem, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego; podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter.
Ks. Biskup Robert Chrząszcz, w piątek 27 maja o godz. 18.00, udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Czańcu.
Młodzi, pod opieką ks. Piotra Zawarusa, przez rok przygotowywali się do przyjęcia tego sakramentu. Mszę świętą wspólnie z ks. biskupem celebrował proboszcz parafii ks. Kan. Wiesław Ostrowski.
Na początku Mszy św. rodzice kandydatów do bierzmowania zwrócili się z prośbą do ks. biskupa o udzielenie ich dzieciom sakramentu, z uwagi na wolę przyjęcia i poczynione przez nich przygotowania. Następnie na wezwanie biskupa kandydaci wyrazili wspólnie, jakich łask oczekują od Boga w sakramencie bierzmowania mówiąc: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”. Po wysłuchaniu homilii, którą wygłosił biskup Robert Chrząszcz, wszyscy obecni w kościele wierni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne.
Po specjalnej modlitwie i wspólnym odśpiewaniu Hymnu do Ducha Świętego, biskup udzielił sakramentu bierzmowana. Dokonał tego poprzez namaszczenie Krzyżmem Świętym, czyniąc znak krzyża na czole każdego przyjmującego. Na zakończenie liturgii przedstawiciele bierzmowanych, złożyli na ręce biskupa Roberta Chrząszcza podziękowania za udzielenie sakramentu.
Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej (KKK, 1285).