Rozpoczynamy liturgiczny okres adwentu. Jest to czas radosnego, ale i modlitewnego oczekiwania na przyjście naszego Zbawiciela. Myślimy o narodzeniu Jezusa w Betlejem, ale również o Jego powtórnym przyjściu na ziemię. Ten czas przygotowania i oczekiwania winien zaznaczyć się w naszym życiu nieustanną przemianą na lepsze. Wykorzystajmy dobrze ten święty czas adwentu.
Najpiękniejszym wzorem przeżywania Adwentu jest Matka Najświętsza. Msza Św. Roratnia o NMP będzie codziennie w dni powszednie w tygodniu dla dorosłych o godz. 6.45 poprzedzone Godzinkami do MB, dla dzieci o godz. 17.30, poprzedzone Koronką do Bożego Miłosierdzia. W soboty Roraty dla dzieci będą o godz. 7.00 rano.
Tegoroczne roraty będziemy przeżywali jako Drogę do Betlejem, będziemy poznawali Ziemię Świętą miejsce narodzin i życia Pana Jezusa na ziemi. Na roratach dzieci będą otrzymywały obrazki. Bardzo prosimy aby dzieci przychodziły z lampionami.