Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Czańcu realizuje projekt pn.: „Doposażenie kościoła p.w. Świętego Bartłomieja Apostoła w Czańcu, celem ochrony unikatowego dziedzictwa kultury”. Celem projektu jest ochrona unikatowego dziedzictwa kulturowego (w tym wypadku średniowiecznego, gotyckiego obrazu Matki Boskiej Czanieckiej), który znajduje się w kościele p.w. Świętego Bartłomieja Apostoła w Czańcu.  
W ramach zadania zainstalowany zostanie monitoring wraz z systemem alarmowym, a także odpowiednie oświetlenie które pozwoli nie tylko na wydobycie piękna samego obrazu ale również i innych detalów architektonicznych czanieckiego kościoła, takich jak: ołtarz soborowy, ołtarz główny, ambona, prezbiterium (malowidła strona prawa  i lewa), prezbiterium sklepienie.
Przypomnijmy, że powstanie obrazu datuje się na lata 1460-1470 i jest to dzieło wykonane w typie Hodegetrii krakowskiej. Jak podkreślił diecezjalny konserwator zabytków i sztuki sakralnej, jest to również najstarszy obraz tego typu na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej i zarazem jedyny który zachował się w całości.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Umowa o dofinansowanie nr 00730-6935-UM1211192/18 z dnia: 6 czerwca 2019r.
Wysokość dotacji: 50.870,00 zł.