'Wasza służba jest czymś szczególnym, co pozwala wam doświadczyć z bliska obecności i skutecznego działania Chrystusa w liturgii, w szczególności w Eucharystii.”
Ojciec Święty Jan Paweł II

Słowo ministrant pochodzi od łacińskiego słowa "ministrare", co oznacza służyć - wskazuje szczególnie na służbę we Mszy Świętej. Ministrantem jest osoba, która dobrowolnie i bezinteresownie oddaje się służbie Panu Bogu i Wspólnocie Parafialnej przez przyczynianie się do tego, aby liturgia była piękna i właściwie przeżywana.

Dziś do zadań ministrantów i lektorów należą: pomoc w przygotowaniu liturgii (zapalenie świec, wyniesienie ampułek, wyszukanie odpowiednich czytań). Służba w czasie Mszy Św. czy nabożeństw to np. niesienie krzyża czy kadzidła, dawanie znaków dzwonkami lub gongiem, lektorzy czytają Słowo Boże. Ministranci przez swoja obecność przy ołtarzu ukazują, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą wszystkich wiernych.
Jeżeli chcesz przyłączyć się do naszej wspólnoty zapraszamy cię na spotkania w II i IV  soboty miesiąca o godz. 10.00  do salki parafialnej przy kościele.
Opiekę nad ministrantami i lektorami sprawuje ks. Marcin Madura