Początków naszej wspólnoty parafialnej nikt nie jest w stanie dokładnie wyznaczyć. Jeżeli sięgniemy pamięcią, młodzież od zawsze skupiała się wokół naszego Kościoła. Młodzi gromadzili się w salkach na starej plebani, by tam wspólnie dyskutować o Bogu, sensie życia i o swoich problemach.
Najstarsza, zachowana do dziś kronika Oazy rozpoczyna się we wrześniu 1990 r., gdy moderatorem był ks. Leopold Kois, a animatorkami Agnieszka Woźniak i Alina Rodak. Grupa zajmowała się przygotowywaniem Jasełek, prowadziła Drogi Krzyżowe, Różańce, a każdą majówkę odprawiała przy innej kapliczce.
Od roku 1993 moderatorem został ksiądz Kazimierz Hanzlik, a animatorami byli: Tomasz Gawęda, Monika Wojtyła, Anna i Magda Szymalskie, Katarzyna Weźranowska oraz Alina Rodak. Dużym wydarzeniem dla wspólnoty była pielgrzymka do Wiednia i Mariazell w maju 1994 roku.
Rok później nowym opiekunem grupy został ks. Adam Ciapka. Oaza zaczęła włączać się w przygotowanie Triduum Paschalnego ku czci bł. Stanisława Kostki, brała udział w Przeglądach Piosenki Religijnej, wyjeżdżała na kilkudniowe rekolekcje oraz razem z zespołem Communio przygotowywała Misterium Męki Pańskiej. W czerwcu 1997 roku Oaza spotkała się na krakowskich błoniach z Św. Janem Pawłem II podczas jego V pielgrzymki do Polski. W 1998 roku odbyły się misje parafialne (30.04 – 6.05), a 7.05 do Czańca przybyła kopia obrazu Maryi, Królowej Jasnogórskiej. W tym czasie Oaza prowadziła adoracje i czuwania. W 2000 roku miała miejsce uroczysta konsekracja czanieckiego kościoła. W lipcu 2001 roku odbyły się rekolekcje Oazy Dzieci Bożych prowadzone przez ks. Adama Ciapkę i animatorów ze starszej grupy.
W 2002 roku Oaza pożegnała swojego moderatora, ks. Adama Ciapke, który był opiekunem grupy przez 7 lat. Nowym moderatorem został ks. Ryszard Grabczyk. Animatorami byli: Andrzej Rodak, Sylwia Chromik oraz Izabela Grabska. Oaza zaczęła brać udział w Dróżkach Kalwaryjskich oraz prowadzić różaniec na cmentarzu w dzień Wszystkich Świętych. Oazowicze na czele z ks. Ryszardem wspólnie świętowali Andrzejki i Sylwestra, chętnie wyjeżdżali na wycieczki w góry oraz spotykali się z innymi Oazami na Dniach Wspólnoty i Przeglądach Piosenki Religijnej.
Od 2006 roku Nowym opiekunem Oazy został ks. Jacek Urbaczka. Animatorami byli: Ewa Bakalarska, Katarzyna Wasztyl, Zuzanna i Sabina Grabskie oraz Elżbieta Saczyk-Prus. Oaza pod koniec maja 2006 roku przygotowała program artystyczny z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka. Nowością było rozpoczęcie sprzedaży ciast w czasie odpustu parafialnego. Od 2007 roku Grupa zaczęła sprzedawać znicze przed Świętem Zmarłych, a w czasie Świąt Bożego Narodzenia rozprowadzała kartki świąteczne.
W 2008 roku nowym moderatorem naszej grupy został ks. Lech Kalinowski, animatorkami były wtedy Elżbieta Saczyk-Prus i Elżbieta Rodak. Od 2009 roku animatorką jest Martyna Drzewiecka. Młodzież Oazowa kontynuuje prowadzenie Triduum ku czci św. Stanisława Kostki, modlitwy różańcowej w miesiącu październiku i w dzień Wszystkich Świętych na cmentarzu, Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście , oraz przewodniczy adoracjom Najświętszego Sakramentu i czuwaniom przy Ciemnicy i Grobie Pańskim. Zajmuje się również nadal sprzedażą ciast podczas uroczystości odpustowych, zniczy oraz kartek świątecznych, a także świętuje wspólnie Andrzejki, Wigilię i Sylwester. Conajmniej raz w roku Oaza odbywa kilkudniowe rekolekcje, których celem jest integracja grupy oraz przybliżenie się do Boga. W 2009 i 2010 roku młodzież przeżywała rekolekcje w Szczyrku, przez następne dwa lata w Lipniku. W 2013 roku Oaza pojechała na kilka dni do Rycerki Górnej, a w lutym 2014 roku odprawiła dni skupienia w Złatnej.
Obecnie nasza wspólnota gromadzi głównie młodzież gimnazjalną oraz kilka osób w wieku ponadgimnazjalnym. Spotykamy się w każdy piątek po wieczornej Mszy Św. i wspólnie staramy się być coraz bliżej Boga, próbujemy zrozumieć naukę Chrystusa, przez czytanie i rozważanie Słowa Bożego, adorację i udział w Eucharystii. Organizując pogodne wieczory i wycieczki dbamy o radosną atmosferę w naszej grupie, a także coraz bardziej się integrujemy. Jesteśmy grupą wesołą i otwartą, dlatego znajdzie się u nas miejsce dla każdego!