Historia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej parafii sięga jeszcze czasów przedwojennych kiedy to istniała odrębna grupa mężczyzn KSMM - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej oraz dziewcząt KSMŻ - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Po wojnie żeńska część KSMŻ przekształcona została w Żywy Różaniec Dziewcząt.
Działalność grupy wznowiona została w 2008 roku. W skład grupy wchodziło 13 osób, pod przewodnictwem księdza prałata Stanisława Śmietany, proboszcza parafii. Został on pierwszym parafialnym asystentem grupy. Od 2010 roku asystentem oddziału KSM w Czańcu jest ks. Tomasz Michniok.
Parafialne kierownictwo oddziału stanowią: prezes i jego zastępca, sekretarz i jego zastępca, skarbnik oraz ksiądz asystent. Kadencja trwa dwa lata. Zebrania kierownictwa odbywają się raz w miesiącu. Spotkania oddziału mają miejsce raz na tydzień. W pierwsze piątki młodzież gromadzi adoracja Najświętszego Sakramentu.
W kolejnym tygodniu ma miejsce spotkanie formacyjne. Trzeciego tygodnia młodzież gromadzi się u źródła i szczytu życia Kościoła, na Mszy Świętej, zaś w każdy czwarty tydzień Krąg Biblijny. Głównym zadaniem KSM-u jest działalność społeczna. Młodzież nie tylko włącza się w prowadzenie modlitwy w kościele podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej, nabożeństw różańcowych, ale również uświetnia liturgię podczas Triduum Paschalnego poprzez animację śpiewu. W trosce o ubogich i potrzebujących - KSM organizuje zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących osób z naszej parafii przy okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, zaś dbając o zachowanie tradycji przed świętami organizowana jest sprzedaż kartek świątecznych promujących ich chrześcijański charakter.
„Po owocach ich poznacie” - odpowiedzią na słowa Pana Jezusa jest kształtowanie młodego pokolenia w duchu katolickim. Realizacją tego dzieła jest troska o dogłębną formację młodzieży, zarówno poprzez piątkowe spotkania, jak również rozwój kulturalny i duchowy podczas organizowanych wyjazdów na Dni Skupienia, rekolekcje oraz wspólny wypoczynek. Owocem formacji KSM-u jest powołanie zakonne s. Zofii - Marty Lipowieckiej. Godne uwagi jest również dostrzeżenie młodzieży naszej parafii w strukturach diecezjalnych. Od września 2016 roku, w wyborach na Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w diecezji Bielsko-Żywieckiej została wybrana Karolina Kowalska, była Prezes oddziału w Czańcu. Od tego roku formacyjnego Ksiądz Tomasz Michniok został asystentem diecezjalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Spotkania Parafialnego Oddziału KSM-u odbywają się w każdy piątek o godz. 19.00 na starej wikarówce.

Zachęcamy - dołącz do nas i poszerz drogę, która prowadzi ludzi do Chrystusa! Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie gotów? Gotów!