„Akcja Katolicka to przedłużenie działania Chrystusa we wszystkich dziedzinach życia”.

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice „Ubi arcano” w roku 1922. Ten sam papież w encyklice „Divini Redemptoris” wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.
Pierwsze struktury nowego stowarzyszenia zaczęły powstawać w trzy lata po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Św. Janem Pawłem II. W roku 1996 w całej Polsce, z różną intensywnością zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Ukoronowaniem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Częstochowie podczas spotkania delegatów instytutów diecezjalnych w dniach 20-21 listopada 1998 roku, w wigilię święta Chrystusa Króla Wszechświata. Delegaci wybrali dziewięcioosobowy zarząd oraz trzech kandydatów na prezesa stowarzyszenia. Po tygodniu prymas Polski, kardynał Józef Glemp, desygnował do tej funkcji panią Halinę Szydełko z diecezji rzeszowskiej. W ten sposób, zgodnie z życzeniem ks. bpa Piotra Jareckiego, Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej, pod którego duszpasterską opieką stowarzyszenie kształtowało swoją osobowość od czasu reaktywowania, „świeccy przejęli ciężar obowiązków związanych z organizowaniem i działalnością stowarzyszenia”.
Nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej istnieje od 26.02.2008 roku. Na spotkaniu założycielskim, w obecności Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej - Księdza Profesora Tadeusza Borutki, decyzję o wstąpieniu w szeregi Akcji podjęło 17 osób.
Pierwszym asystentem POAK został mianowany ksiądz prałat Stanisław Śmietana, proboszcz parafii. Funkcję Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej od listopada 2008 roku pełni p. Krzysztof Chodorowski.

Dzieło Akcji Katolickiej obejmuje przede wszystkim:
 • formację duchową i intelektualną (są to wykłady, dni skupienia, rekolekcje, modlitwa),
 • budzenie odpowiedzialności za Kościół,
 • kształtowanie sumienia,
 • ożywianie ducha apostolskiego w parafii,
 • wychowywanie do aktywności społecznej inspirowanej Ewangelią,
 • kształtowanie świadomości katolickiej i patriotycznej.

Członkowie AK jako katolicy świeccy, we współpracy z opiekunem aktywnie uczestniczą:
 • w liturgii Słowa podczas niedzielnej Mszy Św.
 • w nabożeństwach Różańcowych, Drogi Krzyżowej, w nabożeństwach do Matki Bożej Czanieckiej oraz w nabożeństwach do Miłosierdzia Bożego.

Pragniemy tak pracować aby Chrystus Stał się:
 • dla poszukujących prawdą i życiem,
 • dla dobrych umocnieniem,
 • dla niewidzących światłem,
 • dla grzesznych nawróceniem,
 • dla zagubionych drogą.

Spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają się w 3 wtorki każdego miesiąca, bezpośrednio po Mszy Św. wieczornej. Zachęcamy - dołącz do nas i poszerz drogę, która prowadzi ludzi do Chrystusa!