Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ zagościło w naszej parafii 2 kwietnia 1995 roku dzięki inspiracji i aktywności ewangelizacyjnej śp. Emilii Szlagor. Jest to wspólnota ludzi o szlachetnych i wrażliwych sercach, którzy na miłość Serca Jezusowego pragną odpowiadać miłością, szerząc cześć i potrzebę wynagradzania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
W 1998 roku ufundowano sztandar, który uroczyście poświęcono w Święto Chrystusa Króla. Odtąd poczet sztandarowy uczestniczy we wszystkich uroczystościach parafialnych. W każdy czwartek adorujemy przez godzinę Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, modląc się w różnych intencjach, a przede wszystkim staramy się wynagradzać Panu Jezusowi za grzechy, które obrażają Jego miłujące Serce.
W pierwsze piątki miesiąca uczestniczymy we Msze św. wynagradzającej NSPJ, przyjmujemy Komunię św. wynagradzającą, medytujemy nad kolejnymi wezwaniami litanii do NSPJ, słuchając homilii. Po Mszy św. jak co dzień odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a później w salce w czasie spotkania z Ks. Opiekunem omawiamy aktualne sprawy i losujemy bilety zelatorskie, które inspirują nasz rozwój duchowy.
Rozumiejąc, że zasadniczym celem Straży Honorowej jest odpowiedź na miłość Chrystusa, która często pozostaje nie odwzajemniona, ofiarujemy Sercu Jezusa wybraną godzinę dnia. W czasie tej wybranej Godziny Obecności stajemy duchowo przy Sercu Bożym na wzór pierwszej straży, którą na Golgocie pod Krzyżem pełniła NMP, św. Jan i Maria Magdalena. Spędzamy ją realizując swoje codzienne obowiązki, modląc się lub odpoczywając, wszystko to w łączności z Chrystusem, na chwałę Boga Ojca i zbawienie bliźnich. Jeśli zdarzy się, że zapomnimy o wybranej Godzinie Obecności przy Sercu Jezusa, rozpoczynamy ją w momencie przypomnienia sobie o niej.
Pan Jezus powiedział do św. Marii Małgorzaty: „Obiecuję Ci również, że moje Serce rozszerzy się, by rozlewać obficie strumienie swej Boskiej miłości na tych, którzy Mu oddawać będą cześć i którzy starać się będą, by Mu była oddawana”. Jako czciciele Bożego Serca spełniamy pragnienie Jego Serca, by ludzie Je pokochali i czerpali z Niego nie-wyczerpane skarby miłości, miłosierdzia, łaski, uświęcenia i zbawienia. Starając się szerzyć ten kult w swoim otoczeniu wypełniamy wolę Jezusa i najpewniejszą drogą zdążamy do świętości.
Od kilku lat w I soboty miesiąca staramy się wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi, promując nabożeństwo I sobót miesiąca. Uczestniczymy we Mszy św. wynagradzającej a po niej słuchamy rozważań nad kolejnymi tajemnicami różańcowymi i odmawiamy jedną część Różańca św.
Obecnie nad Arcybractwem Straży Honorowej NSPJ, które liczy 26 aktywnych członków, sprawuje pieczę p. Zofia Kierpiec, a opiekunem duchowym jest Ks. Dariusz Mależyna. Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy pragną czcić Serce Jezusa, do naszej Straży Honorowej NSPJ oraz na adoracje czwartkowe i spotkania pierwszopiątkowe.